Loomancoaching
Gepubliceerd: Tuesday 20 October 2015 hits: 17543

Baas als coach en vertrouweling

Bijna de helft (49 procent) van de Nederlandse Generation Y ( Hay onderzoek bij 1000 participanten)  wil graag een baas die zich opstelt als coach of mentor. Ook in andere Europese landen is dit het geval. Eveneens geeft bijna 50 procent aan dat zijn/haar leidinggevende bij voorkeur iemand is met wie zowel over privé- als werkaangelegenheden kan worden gesproken. De behoefte aan een gelijkwaardige relatie met de baas komt tot uitdrukking in het feit dat 25 procent deze graag als ‘peer’ ziet. Nederlanders scoren op dit onderdeel het hoogste van mensen uit dezelfde generatie die wereldwijd zijn meegenomen in het onderzoek. In Nederland wil 7 procent van Generation Y zelfs een vriendschap met de baas.

Deskundig en transparant leiderschap

Bijna de helft van de respondenten vindt dat een leider op de werkplek vooral in staat moet zijn om medewerkers te motiveren. Hij of zij moet bovendien een expert zijn en/of beschikken over voldoende kennis, zo vindt een kleine 50 procent. Voor een kwart zijn transparantie en openheid eigenschappen die er bij een leider toe doen.

Waardering is belangrijk

Voor meer dan de helft (53 procent) van de Nederlandse Generation Y geldt dat zij zich op waarde geschat en gewaardeerd willen voelen in een baan. Daarnaast vindt bijna de helft het belangrijk dat het werk gevarieerd en interessant is. Bij 35 procent zorgt de hoogte van de bezoldiging voor voldoening.