Loomancoaching
Gepubliceerd: Wednesday 09 July 2014 hits: 20599

Hoe beter we ons eigen IK kennen ( leven zonder spanning ) des te beter weten we ons niet door anderen te laten beinvloeden. Chopra noemt dat object referral vs self referral.

Bij object referral streven we steeds naar de goedkeuring van anderen. Ons denken en ons gedrag worden bepaald door de reactie die we verwachten. Object referral is gebaseerd op angst! Veelal angst voor de afwijzing.

Bij object referral hebben we een sterke behoefte om de wereld om ons heen onder controle te houden. De behoefte aan goedkeuring, aan controle over alles en aan macht zijn behoeftes die voortkomen uit angst en gedreven worden door ons ego. Ego is niet wie je werkelijk bent. Het ego is ons zelfbeeld; je maatschappelijke masker. De rol die je speelt om goed gekeurd te worden. Onze potentialiteit onze authenticiteit verdwijnt achter dit masker.

Authentiek leven en werken is de dagelijkse oefening om los te laten wie we denken te moeten zijn en te waarderen wie we werkelijk zijn. De keuze om te handelen, te spreken en te leven op de manier die vanuit onszelf komt.Wij zijn verantwoordelijk voor het succes, wij zijn leidend en daarmee onafhankelijk van anderen. En we laten onze keuzes niet beïnvloeden door wat we denken dat anderen van ons denken.

" Wees maar gewoon jezelf! " Het klinkt zo makkelijk. Maar het vergt moed en durf om jezelf te laten( het is wat het is ), kwetsbaarheid om te erkennen dat het niet altijd lukt, twijfels delen en doorzettingsvermogen om ondanks je falen morgen weer een nieuwe keuze te maken.

Een dagelijkse oefening dus. Dat biedt mogelijkheden! Dat betekent dat we elke dag opnieuw een kans hebben om dichter bij onszelf te komen. Elke keuze is een gelegenheid om trouw te zijn aan wie we werkelijk zijn. Ook als het een keer niet is gelukt en we een “masker-moment” hebben gehad, is er de volgende dag een nieuwe gelegenheid.