Loomancoaching

btn-reverse-mentoring.pngVorige week was ik aanwezig bij een Generatie Proeverij.
Hierin probeerden de 5 generaties die nu actief zijn in het bedrijfsleven hun “anders” zijn aan elkaar duidelijk te maken. Ze zochten naar wegen om hun samenwerking te optimaliseren.

Onbegrip en irritatie ontstaan door vooringenomenheid, aannames en onzekerheden bij alle generaties.
Nu de Protest generatie met pensioen gaat bestaat het huidige management veelal uit de Verbindende X generatie en de Pragmatische generatie. Gelukkig zijn er ook bedrijven die het aandurven om de jongere Y generatie in hun management op te nemen.
Het werd mij duidelijk dat we VEEL van elkaar kunnen leren. En dat met behulp van ” Reverse Mentoring” we onze toegevoegde waarde voor elkaar leren gebruiken.