Loomancoaching
Gepubliceerd: Wednesday 22 October 2008 hits: 28324

Bijna twee keer zoveel werknemers verlaten hun baas uit eigen beweging in de eerste twee jaar van hun werkrelatie dan werknemers die al langer dan twee jaar bij hun baas zijn. Dit blijkt uit onderzoek onder 47.000 werknemers.

Dalend moreel
"Veel managers hebben niet in de gaten dat nieuwe werknemers vol enthousiasme aan hun baan beginnen, maar dat dit enthousiasme snel verdwijnt door hun eigen acties, die van de manager dus," verklaart Douglas Klein, directeur van Sirota Survey Intelligence. "Ons onderzoek toont een duidelijke afname aan van het werknemersmoreel na de eerste zes maanden waarin iemand bij een bedrijf werkt. Daarna daalt dit moreel steeds verder naarmate werknemers meer verschillen tussen hun verwachtingen en ervaringen constateren."

Manager speelt grote rol
Deze bevindingen reflecteren de uitkomsten van eerder onderzoek onder 80.000 Britse werknemers door Best Companies Ltd. Hieruit bleek dat veel werknemers zich ronduit ontgoocheld voelen na een jaar bij een bedrijf gewerkt te hebben. Volgens David Sirota, bestuursvoorzitter van Sirota Survey Intelligence heeft dit alles te maken met niet-uitgekomen verwachtingen. "Gedurende de eerste twee jaar bekijken werknemers of hun nieuwe baan inderdaad voldoet aan hun eigen verwachtingen en de verwachtingen die geschapen zijn door hun werkgevers tijdens de sollicitatieprocedure. Het gedrag en de houding van managers spelen hierbij een grote rol. Om personeel te behouden moeten bedrijven dus echt investeren in leidinggevende capaciteiten van hun managers en een omgeving creëren waar werknemers zich oprecht gewaardeerd voelen."

Effectieve maatregelen
Na analyse van de onderzoeksresultaten blijkt wel dat effectiever management en beleid kunnen leiden tot een vermindering van het personeelsverloop onder nieuwe werknemers van maar liefst tien tot dertien procent. Mogelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit meer uitdaging brengen in de werkzaamheden, duidelijk zijn over doorgroeimogelijkheden en betere ontwikkelkansen bieden. Het allerbelangrijkste is echter dat werkgevers een sfeer creëren waarin hun personeel zich gewaardeerd en zeker voelt, waar goede prestaties beloond worden en waar opengestaan wordt voor ideeën van medewerkers. Verder moeten managers vooral consequent zijn en doen wat ze beloven. "Uiteindelijk zal dit bedrijven veel geld besparen," aldus Sirota. "Het kost immers meer dan anderhalf keer het salaris van een vertrekkende persoon, onder andere aan wervingskosten en verloren productiviteit, om hem te vervangen."

{backbutton}