Loomancoaching
Gepubliceerd: Monday 21 February 2011 hits: 28322

800.000 mensen in Nederland lijden aan een depressie. Dat is ongeveer het inwonersaantal van de stad Amsterdam. Liefst een miljoen mensen slikt bovendien anti-depressiva. Wat is er toch met ons aan de hand?


We weten niet meer hoe we moeten omgaan met tegenslag, zegt hij, en daarom moeten we ons weer leren harden. Zijn collega Aartjan Beekman vindt juist dat we juist begrip moeten opbrengen voor depressieve mensen, omdat ze een heel legitieme reden hebben om depressief te zijn: de samenleving biedt steeds minder ruimte voor afwijkend gedrag.