Loomancoaching

Waarheid-blog.jpg
Miscommunicatie, op het werk, over wat waar of niet waar is, kost veel energie en wordt veel tijdens de coaching besproken. We verdedigen ons snel op de voor ons zo belangrijke feiten en waarheden. Door op een andere manier naar waarheid te kijken overbrug je de kloof tussen de verschillende realiteiten waarin we leven en die daarmee in potentie het wantrouwen tussen mensen onderling kan verkleinen. Ik vond de samenvatting van een essay van Rob Weinberg hierover heel verhelderend.

Die opvatting zou je kunnen samenvatten als: waarheid als eerlijkheid en integriteit. In plaats van waarheid te baseren op de veronderstelling dat er één realiteit is die op een juiste manier kan worden weergegeven, gaat deze opvatting ervan uit dat waarheid een sociale constructie is ten opzichte waarvan je als mens een bepaalde houding kunt aannemen. Dat klinkt wellicht een beetje vaag, maar kan als volgt worden begrepen:

  • In plaats van te doen alsof ‘de feiten voor zich spreken,’ toon je de aannames waarop jij je oordelen over de wereld baseert.
  • In plaats van feiten te ‘controleren’ op overeenstemming met ‘de werkelijkheid,’ toon je de inherente subjectiviteit van jouw interpretaties en stel je je open voor andere ervaringen van de werkelijkheid om je heen.
  • In plaats van je onderzoek te presenteren als conclusies en je te distantiëren van de reacties van lezers, zie je je onderzoek als een doorlopende dialoog die niet per se tot een eindpunt hoeft te worden gebracht.
  • In plaats van te streven naar geveinsde ‘objectiviteit’ en ‘neutraliteit,’ ben je transparant over je morele opvattingen en de doelen die daaruit voortvloeien.
  • In plaats van te doen alsof waarheid iets is wat ‘los van jou’ staat, beschouw je waarheid als een product van de menselijke geest en interactie.

Het cruciale verschil tussen waarheid als overeenstemming met de werkelijkheid en waarheid als eerlijkheid en integriteit is dat de eerste ervan uitgaat dat waarheid iets is wat gevonden wordt, terwijl de laatste ervan uitgaat dat de waarheid iets is.

Bron: Rob Weinberg “ Waarom feiten niet het antwoord zijn op nepnieuws”

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren