Loomancoaching
Gepubliceerd: Sunday 31 October 2021 hits: 14027

Attain personal goals, personal trainer concept. Conceptual Compass with needle pointing to the word coaching.
Maar liefst twee derde van de CEO’s ontvangt geen coaching of extern advies ten aanzien van hun leiderschapskwaliteiten, terwijl 100% aangeeft hier wel voor open te staan. Uit een enquete waarin 200 CEO’s en andere topfunctionarissen ondervraagd zijn over hun ervaring met en mening over leiderschapsadvies. Hieronder een korte samenvatting van het onderzoek op basis van een interview van Gretchen Gavett met de twee auteurs van het onderzoek David Larcker (Stanford University) en Stephen Miles (The Miles Group).
Juist bij succes is coaching van belang. Ondanks het lage aantal CEO's dat een coach blijkt te hebben, geven vrijwel alle CEO's aan open staan voor dit type begeleiding.  Raden van bestuur en andere stakeholders zouden daarbij moeten begrijpen dat het inschakelen van coaches het verschil kan maken tussen een goede organisatie en een visionaire organisatie.

Het ontvangen van externe coaching is volgens Larcker en Miles niet alleen iets voor tijden van crisis, maar kan ook erg belangrijk zijn wanneer het juist goed gaat met een bedrijf. Succes kan namelijk verblinden en een neutrale evaluatie kan dan als een goede reality check fungeren voor een CEO. In tijden van succes vinden sommige CEO’s het moeilijk om feedback van buitenaf te accepteren en zijn overige bestuursleden minder geneigd om hun CEO’s externe coaching aan te raden.
Beter leren omgaan met conflicten
Conflicthantering is voor 43% van de CEO’s het belangrijkste gebied voor ontwikkeling. Conflicten zijn bij CEO’s aan de orde van de dag. Wanneer een CEO dergelijke conflicten uit de weg gaat en geen belangrijke beslissingen genomen worden, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de gehele organisatie. Het ontwikkelen van de juiste vaardigheden met betrekking tot conflicthantering kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn om de betreffende organisatie (verder) te laten floreren.

Soft skills van groot belang
Hoewel steeds meer topfunctionarissen het belang van coaching in hun beroepsgroep lijken in te zien, stuit de ontwikkeling van zogenaamde ‘’soft skills’’ nog altijd op weerstand. Larcker legt uit dat deze ‘’soft skills’’ (denk aan beter luisteren, motiveren, overtuigingskracht en het tonen van betrokkenheid / empatie) echter zeer belangrijke vaardigheden zijn, die een fikse bijdrage kunnen leveren aan de leiderschapsstructuur van een CEO.


Bron HBR