Loomancoaching

images-1.jpg MOE, zonder fysieke oorzaken, ontstaat vaak niet omdat we te veel GEDAAN hebben. We hebben vaak te veel GEDACHT, GETOBT. Analyses van deze gedachtes helpen ons om de oorzaak te ontdekken. En de realiteit er van te beoordelen.

We denken dan vaak in cirkels. Het cirkel denken (veelal op aannames gebaseerd) begint bij (1) onze gedachten, dit geeft ons een bepaald  (2) gevoel dit uit zich in  (3) ons gedrag en dit leidt weer tot een (4) realiteit een gebeurtenis.

Natuurlijk zijn er feiten die we waarnemen, maar het is aan ons om er de betekenis aan te geven die we willen. Welke betekenis dat is, is onze keuze, veelal onbewust.

Als we deze gedachten cirkel willen herkennen bij onszelf moeten we beginnen bij het bewust maken van deze gedachtes: de Realiteit(de gebeurtenis die ons negatieve energie kost) en dan teruglopen naar de Gedachte.

1. Gedachten:

 • Ideeën
 • Mening
 • Principe
 • Overtuiging
 • Beslissing
 • Angstgedachten

2. Gevoel:

 • Positief
 • Negatief
 • Mixed

3. Gedrag:

 • Doen
 • Laten

 4. Realiteit:

 • Gebeurtenis
 • Feiten

OPDRACHT

De belangrijkste ontdekking is dat we aan een vervelend feit een betekenis kunnen geven, die bij onszelf niet een negatief gevoel oplevert. Dat is moeilijk en heeft een prijs, maar het is mogelijk.

Opdracht als huiswerk:

Noteer in je logboek de komende week 10 gebeurtenissen die je een negatief gevoel opleveren. Noteer bij iedere gebeurtenis de oorspronkelijke gedachte

en het gevoel dat daarop volgt. Probeer hieruit  een conclusie te trekken. Of samen met je partner of met een coach de analyse te maken.

Gebeurtenis (feitelijk)                 Gedachte(betekenis)                                  Gevoel