Loomancoaching

feedback-concept-image-arrows-blue-chalkboard-background-40378284.jpg Feedback geven vinden we moeilijk. Maar we willen wel allemaal leren en ons ontwikkelen en daar hoort feedback bij. Gebruik de wederzijdse afspraken en verwachtingen als uitgangspunt. Hierbij een aantal richtlijnen.

 • Feedback gaat over het gedrag en over feiten en niet over de persoon. Let op dat je praat over het gedrag van de ander en vanuit zijn/haar bepaalde rol/profiel.
 • Feedback is positief/negatief maar betekent dat de ander er toe doet. Je neemt de moeite om de ander ergens op te wijzen. 
 • Bij feedback moet een gezamenlijk belang zijn en gemaakte afspraken als uitgangspunt genomen worden.
 • Vanuit respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen.
 • Beschrijf wat je ervaren hebt: NIET….jij was woedend  WEL: je zat aan je bureau, je verhief je stem, je gezicht liep rood aan, je stond op en je sloeg met je vuist op tafel
 • Beperk je tot wat de ander KAN veranderen
 • Beperk je tot het hier en nu, houdt het actueel. Dus zorg dat je niet te veel tijd laat zitten tussen waarnemend gedrag en de feedback. Als het kan op het moment zelf.
 • Zeg wat je feitelijk ziet en hoort en vertel dit in de” ik-vorm”. Wees specifiek. Wie, wat waar, wanneer en hoe.
 • Benoem het gevolg van het gedrag van de ander; het effect dat het op jou heeft. En wat je bij de anderen zag gebeuren.
 • Interpreteer niet. Aannames zijn dodelijk en gaan een eigen leven leiden.. Voel je een aanname toch opkomen, toets deze dan. “Ik hoor je zeggen…….voor mij betekent dit…………klopt dat?”
 • Feedback kan ook advies zijn als dat gewenst is MAAR geef niet ongevraagd advies. Ook al staan wij Nederlanders daar om bekend ( The Dutch are so opinionated, zeggen de Amerikanen) en is het voor ons erg verleidelijk om meteen met tips te komen. Iemand heeft deze al vaak zelf bedacht en doet er weinig mee. Iemand wil nl zelf ook veranderen. Een luisterend oor is vaak beter dan tips en adviezen.
 • Houd rekening met de stabiliteit van de ontvanger.
 • Let op je timing en geef niet teveel feedback tegelijk of over de verschillende rollen.
 • Controleer of de feedback begrepen is. “Wat kun je met dit advies?”
 • Gerbuik geen voorzichtige woorden als: " eventueel/wellicht/misschien/ probeer/ beetje".
 • En… onthoud: “zachte heelmeesters maken stinkende wonden”