Loomancoaching
Gebruik je type/ Verminder stress
Elk type heeft karakteristieke oorzaken en oplossingen voor stress. Het kennen van je waarschijnlijke oorzaken en "geneesmiddelen", kan je helpen stress te voorkomen of stress te managen om, op school, op je werk en in relaties, binnen gezonde niveaus te blijven.
 Type Oorzaak Geneesmiddel
ENFP
 • Probeert "alles" te doen
 • Te veel dringen en op zoek zijn naar
 • Te veel op zich nemen
 • Te assertief
 • Lichamelijke problemen
 • Onvoltooide taken
 • "Nee" leren zeggen
 • Prioriteiten stellen
 • Plan je tijd
 • Sta open voor veranderingen
 • Zoek tijd om alleen te zijn
 • Zorg voor lichamelijke behoeften
Type Oorzaak Geneesmiddel
INFP
 • Teleurgestelde idealen
 • Een gevoel van ontoereikendheid
 • Gebrek aan assertiviteit
 • Moeite met tijdmanagement
 • Vertraag het voltooien van projecten
 • Zoek manieren om idealen te uiten
 • Vertrouw positieve feedback
 • Ga meer assertief te werk
 • Leer tijdmanagement vaardigheden
 • Lever incomplete projecten in
Type Oorzaak Geneesmiddel
ENFJ
 • Zorgen voor anderen
 • Over idealiseren van anderen
 • Overgevoelig voor anderen
 • Socialiseren kan in botsing komen met werk
 • Proberen verwachtingen van anderen waar te maken
 • Zorg voor je eigen behoeften
 • Stel realistische verwachtingen
 • Probeer te begrijpen; vergeef
 • Verminder socialiseren: maak tijd om te werken
 • Breng tijd door met liefdevolle, ondersteunende vrienden
Type Oorzaak Geneesmiddel
INFJ
 • Gehele toewijding aan hun zaak
 • Te hoge doelen voor zichzelf
 • Onuitgesproken verwachtingen van anderen
 • Kritisch op anderen met zwakke idealen
 • Moeite met het volgen van regels en instructies van anderen
 • Vertrouw je innerlijke visie en waarden
 • Zet realistische doelen voor jezelf
 • Maak verwachtingen duidelijk aan anderen
 • Leer vaker kritiek te vragen en te geven
 • Sluit een compromis en volg regels en instructies
Type Oorzaak Geneesmiddel
ISTJ
 • Toezien op planning op lange termijn
 • Te perfectionistisch over kleine details
 • Te veel werk; niet genoeg plezier
 • Maak plannen voor lange termijn
 • Zet een stapje terug om een overzicht te krijgen
 • Laat tijd toe voor ontspanning en plezier
Type Oorzaak Geneesmiddel
ESTJ
 • Beslissingen te snel nemen
 • Te lang vasthouden aan een slechte keuze
 • Anderen kritiek geven zonder rekening houden met de impact
 • Inefficiëntie van de groep
 • Frustratie over anderen die niet logisch zijn
 • Langzamer beslissingen nemen. Overweeg meer opties.
 • Ontwikkel meer flexibiliteit
 • Balanceer kritiek met het uiten van waardering
 • Organiseer en bepaal
 • Lagere verwachtingen over anderen kan frustraties verminderen
Type Oorzaak Geneesmiddel
ISFJ
 • Gebrek aan assertiviteit
 • Wellicht gebrek aan zelfvertrouwen
 • Ondergewaardeerd, laat zich niet zien
 • Moeite met vrienden verlaten
 • Te vaak "Ja" zeggen
 • Ontwikkel assertiviteit
 • Ontwikkel zelfvertrouwen, door dialoog over twijfel
 • Zet door; zeg vaker waar het op staat
 • Vertrouw in eigen ingevingen en voorstellingsvermogen
 • Leer "Nee" te zeggen
Type Oorzaak Geneesmiddel
ESFJ
 • Gevoelig voor onverschilligheid van anderen
 • Hoge verwachtingen van anderen om 100% te geven
 • Te veel "zou"
 • Verwaarloos eigen behoeften terwijl je zorgt voor anderen
 • Anderen helpen voordat je weet wat ze nodig hebben
 • Van nature vertrouwen op familie en vrienden
 • Verwacht niet dat anderen de zelfde hoge verwachtingen hebben
 • Oefen vergevingsgezindheid
 • Schenk voldoende aandacht aan eigen behoeften
 • Vraag anderen wat ze nodig hebben voordat je met helpen begint
Type Oorzaak Geneesmiddel
ENTP
 • Overweldigd met proberen te veel te doen
 • Impulsieve energie kan realiteiten negeren
 • Moeite met prioriteiten stellen
 • Verbintenis met onverstandige projecten; Mislukken met afmaken
 • Negeren van persoonlijke lichamelijke behoeften
 • Gebruik natuurlijke assertiviteit om "nee" te zeggen tegen enkele projecten
 • Gebruik impulsieve energie om met uitdagingen om te gaan
 • Stel prioriteiten
 • Leer projecten af te maken
 • Moet aandacht besteden een eigen lichamelijke behoeften
Type Oorzaak Geneesmiddel
INTP
 • Niet genoeg sociale ondersteuning
 • Niet genoeg aandacht voor details en afmaken
 • Onoplettendheid voor gevoelens van anderen
 • Te betrokken bij werk; niet genoeg ontspanning, vrije tijd
 • Te veel voorbereiding; niet genoeg voltooing
 • Versterk de ondersteunende groep
 • Past zich van nature goed aan aan druk van buitenaf
 • Kijk verder dan logica; betrek gevoelens van anderen en jezelf
 • Moet leren om onderbrekingen te nemen voor lichamelijke activiteit
 • Zet tijdslimiet op voorbereiding en genoeg tijd om te voltooien
Type Oorzaak Geneesmiddel
INTJ
 • Te veel tijd aan het werk
 • Te veel organiseren. Niet genoeg doen
 • Beledigt anderen met kritiek of botheid
 • Probeert alle gebieden, onderwerpen en punten te beheersen
 • Deelt gevoelens wellicht niet met anderen
 • Leer ontspannen en doe het
 • Organiseer dingen snel en onderneem actie
 • Uit waardering; ontwikkel gevoeligheid voor gevoelens van anderen
 • Zet prioriteiten voor gebieden om te leren. Stel tijdslimieten.
 • Betrek anderen in het persoonlijk leven
Type Oorzaak Geneesmiddel
ENTJ
 • Frustratie met mensen die zich niet aan deadlines houden
 • Ongeduld met het niet volgen van goed gemaakte plannen
 • Buitensporige druk op zichzelf en anderen om te presteren
 • Snel beslissingen nemen zonder voldoende informatie
 • Onoplettendheid bij de eerste signalen van stress
 • Maak tactvol gebruik van assertiviteit om het volgen van plannen en halen van deadlines aan te moedigen
 • Geef anderen enige ruimte
 • Heroverweeg beslissingen en verzamel meer informatie
 • Luister naar anderen i.p.v. op fouten te wijzen
 • Plan enige tijd voor recreatieve activiteit
Type Oorzaak Geneesmiddel
ESTP
 • Irrelevante abstracties en theorieën
 • Te bot en kritisch zijn
 • Te snel handelen zonder na te gaan wat het effect van de activiteiten op anderen is
 • Gebrek aan een duidelijke richting
 • Kan zo opgaan in activiteit dat studie verwaarloosd wordt
 • Gebruik lichamelijke activiteit om stress te verminderen
 • Ontwikkel tact en gevoeligheid voor gevoelens
 • vertraag. Overweeg de voors en tegens alvorens te handelen
 • Hou van risico nemen en nieuwe ervaringen om spanning te verlichten
 • Natuurlijk spontaan en zich gemakkelijk aanpassend
Type Oorzaak Geneesmiddel

ISTP

 • Hou belangrijke gedachten binnen
 • Onderschat tijd nodig voor projecten
 • Collega's voelen zich afgewezen als hun logica niet duidelijk is
 • Vervreemd zich van anderen door geen waardering te tonen
 • Moeite om tot onderliggende betekenis te komen
 • Vraag vrienden om mee doe te doen met activiteiten en gedachten te delen
 • Denk goed na over dingen alvorens te handelen. Laat genoeg tijd toe.
 • Laat anderen zien waar je van houdt, en waar je bij hun en hun projecten om geeft
 • Blijf kalm in onzekere crisissen
 • Vind een manier om te slagen ondanks de regels
Type Oorzaak Geneesmiddel
ISFP
 • Zelfs diepe gevoelens niet delen
 • Nemen zonder meer aan wat ze goed doen
 • Onderwaarderen zichzelf en geven te laag op over hun talenten
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Bespreek gevoelens met nauwe vrienden
 • Waardeer en loof eigen prestaties
 • Leer meer assertief te werk te gaan
 • Ontwikkel zelfvertrouwen, door dialoog over twijfel
 • Zet door; zeg vaker waar het op staat
 • Vertrouw in eigen ingevingen en voorstellingsvermogen
 • Leer "Nee" te zeggen
Type Oorzaak Geneesmiddel

ESFP

 • Verveeld door te veel aandacht voor theorieën
 • Maakt zich ongerust over innige relaties
 • Te veel socialiseren
 • Handelen zonder eerst zorgvuldig overwegen van opties
 • Te veel tijd aan afleiding zoeken
 • Probeer te begrijpen, niet slechts te handelen
 • Wend je tot veel vrienden
 • Balanceer werk en spel
 • Pas bestaande regels aan om over tegenslagen heen te komen
 • Stapsgewijs zaken afmaken