Loomancoaching
Gepubliceerd: Wednesday 03 August 2016 hits: 23177

Delegeren is een veel voorkomende vraag in de coaching. Veelal vanuit een controle systeem durven we niet los te laten. Hieronder enkele tips. Maar de eerste vraag die we onszelf beter kunnen stellen is " Wat maakt dat ik niet durf los te laten? En hoe functioneel is mijn controle systeem?" 

Loslaten  levert voor leidinggevenden niet alleen tijdswinst op -zij laten immers hun (taakvolwassen of competente) medewerkers het werk doen die daardoor de kans krijgen om zich te ontplooien- maar vergroot bij medewerkers ook het werkplezier en het verantwoordelijkheidsgevoel. Tien tips voor delegeren.

  1. Maak van iedere gelegenheid gebruik om te delegeren;
  2. Bespreek in een briefing de opdracht /taak expliciet met de medewerker in een dialoog ; Laat de medewerker deze opdracht de-briefen. Besteed hier genoeg tijd aan. Dat bespaart later aannames en misverstanden.
  3. Laat de medewerker bepalen welke middelen hij/zij nodig heeft en overleg over de noodzaak en de mogelijkheden daarvan;
  4. Vraag welke ondersteuning medewerkers willen;
  5. Overleg over de onderlinge communicatie ( up to date houden) en maak hier concrete afspraken over;
  6. Maak anderen duidelijk aan welke medewerker welke werkzaamheden zijn gedelegeerd;
  7. Accepteer de eindverantwoordelijkheid;
  8. Gun de medewerker de eer als de resultaten positief zijn en bescherm hem/haar wanneer er iets misgaat;
  9. Stuur op de resultaten en niet op hoe de medewerker het werk verricht; Delegeren is de ontwikkeling van de medewerker supporten!
  10. Zorg ervoor dat u gemist kunt worden.

Bron: HR Praktijk