Loomancoaching
Gebruik je type/ Voorkeuren bij veranderingen
De één vindt een verandering spannend en inspirerend en krijgt hier energie van en de ander kan maar niet loslaten voelt zich onzeker. Deze persoon ziet allerlei beren op de weg en kan zich geen positief beeld vormen van de toekomst.
Dit betekent dat verschillende types andere behoeftes hebben tijdens veranderingen.

Lees welke sterke eigenschappen ingezet kunnen worden om een verandering in je leven zo optimaal mogelijk te sturen. En welke eigenschappen doorslaan en verlammend kunnen werken. Bespreek met je omgeving wat je nodig hebt.

! Stel bij verandering een team samen van mensen met de best passende eigenschappen om het doel van de verandering te realiseren.

ISTJ & ISFJ
Hun kracht Hun valkuil Ze hebben nodig
Zijn selectief en kiezen vaak de juiste weg. Een erg goed geheugen. Zijn zeker en overtuigd, denken eerst na, delen standpunten met anderen. Fixeren zich te lang op de feiten. Achtervolgen anderen voortdurend met interne onbeduidende gegevens. Zijn dogmatisch. Raken verlamd, doen niets en klappen dicht. Realistische redenen en accurate gegevens waarom te veranderen en wat van hen verwacht wordt.
Tijdschema’s en doelstellingen.Loyaliteit van anderen, rustige benadering en hun eigen tempo.
ESTP & ESFP
Hun kracht Hun valkuil Ze hebben nodig
Bekijken en nadenken dan actie en gesprekken hierover. Ze zijn actief, spraakzaam en prettig in omgang. Ze zijn oprecht en duidelijk. Ze besteden aandacht aan details. Spreken en handelen zonder na te denken, zijn hyperactief, babbelen en storen anderen, zijn bot en kortaf, vooral in de manier van praten. Zijn verwaand. Meteen van start te kunnen gaan. Niet afgeremd worden. Anderen te betrekken. Plezier te beleven. Verantwoordelijkheid om hier en nu beslissingen te mogen nemen.
INTJ & INFJ
Hun kracht Hun valkuil Ze hebben nodig
Zijn probleemoplossers, zijn visionair. Ze zien verbanden, maken patronen en hebben goeie theoretische kennis. Zijn arrogant en geven niet toe dat ze op anderen steunen. Ze hebben onrealistische visies. Ze zijn te complex en vinden dat alles met elkaar te maken heeft. Zijn in zichzelf gekeerd en zullen niet zo snel om hulp vragen. Een schets van de verandering in grote lijnen. Steun, tijd en ruimte of anderen ook te steunen. De kans om een leiderschapsrol op zich te nemen. Meetellen, deelnemen.
ENTP & ENFP
Hun kracht Hun valkuil Ze hebben nodig
Zijn vernieuwend, kunnen algemene beelden vormen, zijn enthousiast zien mogelijkheden zijn flexibel en snel. Zien te veel mogelijkheden en verbanden. Zijn alleen maar anders door de nieuwigheid. Zijn uitzinnig. Kunnen niet kiezen tussen te vele alternatieven. Verliezen de controle. Praten over mogelijkheden, ontwikkelingen. Veel informatie. Onafhankelijkheid. Communiceren met anderen. Steun voor zichzelf en voor anderen. Kans om leiderschapsrol te vervullen.
ISTP & INTP
Hun kracht Hun valkuil Ze hebben nodig
Zoeken naar de waarheid, zijn zeer geconcentreerd, zijn vanuit zich gemotiveerd. Zijn logische denkers en objectief. Zoeken geobsedeerd naar de waarheid, zijn in concentratie verzonken, aanvaarden alleen hun eigen logica. Raken onthecht en kunnen onverschillig worden. Zijn gedreven als een stuurloze machine. Vrijheid, actie , eerlijkheid, veel tussentijdse evaluatie.De grote lijnen. Mee te tellen bij de planning.
ESTJ & ENTJ
Hun kracht Hun valkuil Ze hebben nodig
Zijn beheerst en rationeel. Hebben een duidelijk beeld voor ogen. Zijn analytisch en logisch denkend. Zijn koud en onverschillig. Willen duidelijkheid en ratio en stellen zaken te eenvoudig voor. Hanteren hun eigen logica. Domineren anderen door hen te bekritiseren. De antwoorden op wie, wat, waar, wanneer. Het doel van de verandering moet helder zijn. Aandacht voor hun analyse en oplossingen. Positief te blijven over de toekomst.
ISFP & INFP
Hun kracht Hun valkuil Ze hebben nodig
Zijn empathisch, vinden mensen en zichzelf belangrijk. Zijn onafhankelijk, gevoelig en idealistisch. Zijn redders. Dragen het gewicht van de wereld op hun schouders. Isoleren zichzelf. Zijn overgevoelig. Zijn demagogisch;volksverleiders; denken dat hun idealen de enige zijn. Niet te worden gedwongen. Respect voor hun trouw, waarden en persoonlijke stijl. Tijd en volledige informatie.
ESFJ & ENFJ
Hun kracht Hun valkuil Ze hebben nodig
Zijn aanmoedigend, geïnteresseerd in anderen. Zoeken harmonie. Zijn op de buitenwereld gericht, op mensen en relaties. Zijn hardnekkig en opdringerig. Ontkennen problemen om een oppervlakkige harmonie te bewaren. Hebben gebrek aan richting. Identificeren zich te veel met anderen en gaan daaronder gebukt. Steun en tijd om anderen te steunen. Veel informatie en gelegenheid om hierover te praten. Iedereen samenbrengen. Dat er naar ze wordt geluisterd.