Loomancoaching


Loomancoaching vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cliënten en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG hieraan stelt.

Hoe lang?

Wanneer u als cliënt uw persoonsgegevens en/of CV aan Loomancoaching verstrekt worden uw gegevens opgenomen in de database van Loomancoaching. Wanneer u ons uw persoonsgegevens /CV stuurt geeft u hiermee expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren totdat u aangeeft dit niet meer te willen.

Welke gegevens?

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens; NAW-gegevens, mobiele nummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Voor zover dit blijkt uit uw CV of LinkedIn profiel verwerken wij ook gegevens zoals: opleidingsniveau, huidige en voormalige werkgevers, interesses en persoonlijkheidskenmerken, nevenfuncties, en eventuele andere persoonlijke data. Ook uw opdrachten die u tijdens de coaching uitvoert en die u per mail aan mij stuurt worden opgeslagen in de database van Loomancoaching onder uw naam.

Met wie delen?

Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld tussen cliënt en Loomancoaching en is alleen bedoeld als input voor het coaching traject.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Wijzigingen 

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden u aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. 

Amsterdam, 21 februari 2018