Loomancoaching

Jurist V/38

Gepubliceerd: 02 juni 2023

Ik had het te druk waardoor ik niet aan ontwikkel mogelijkheden toekwam en te weinig creatief kon zijn. Ik ben gevoelig voor de hierarchie op kantoor en ga pleasen. Ik moest tijd vrijmaken en kijken naar mijn carrière toekomstmogelijkheden en mijn persoonlijke groei.
Ik wilde leren me meer persoonlijk te laten zien waardoor ik meer mogelijkheden heb om collega’s persoonlijk en procesmatig te coachen. De coaching heeft mij het volgende opgeleverd:

Business Development manager V/42

Gepubliceerd: 29 september 2022

Resultaat coaching gesprekken:
Het verkrijgen van zelfinzicht. Door van oude overtuigingen los  te komen, ervaar ik meer onafhankelijkheid . De gesprekken met Tineke hebben mij gestimuleerd om over mijzelf na te denken. Dit liet ik altijd achterwege door oververmoeidheid en moedeloosheid.

Fiscalist-eigenaar V/49

Gepubliceerd: 28 maart 2017

Na de coaching dring ik mijn beeld niet meer op aan anderen, als de ander het zo wil, dan is dat een keuze. Ik kijk veel bewuster naar wat ik doe en hoe het wordt ontvangen door
de medewerkers; Hen meer zelf laten afwikkelen en het niet overnemen. Iets moet goed voelen in plaats van dat het rationeel moet!
Ik ben duidelijker in mijn wil en gebruik geen verkleinwoordjes meer of doe niet meer te lief.

ICT manager M/47

Gepubliceerd: 15 februari 2017

Ik voelde me onrustig en liep tegen een routinegevoel aan in mijn werk. Ik wilde me sterker profileren. Nu 6 maanden verder heb ik weer energie en heb ook weer de regie in handen. Tineke heeft veel kennis, houdt een spiegel voor, weet snel tot de ‘kern’ door te dringen en ze ‘dramt’ niet. Voelde mij erg op mijn gemak.

Business controllor M/33

Gepubliceerd: 14 februari 2017

Ik wil coaching zodat ik meer strategisch dan operationeel en meer pro-actief dan re-actief ga werken. Ik trek teveel dingen naar mij toe en heb moeite met “nee” zeggen. Ik wil mijn profilering en beïnvloeding ontwikkelen om bewuster om te gaan met andere personen. Ik wil ook kijken naar mijn leidinggevende kwaliteiten. De coaching heeft mij het volgende opgeleverd:

Commercial Country manager M/52

Gepubliceerd: 05 december 2016

Ik heb meer vertrouwen en inzicht gekregen in mijn commerciële en management talenten en weet dit beter strategischer te vertalen in mijn dagelijkse werk. Ik geef sneller mijn mening en weet hoe dit te onderbouwen.

Strategic financial manager M/50

Gepubliceerd: 09 november 2016

Ik bemoei me niet meer met issues, geef niet ongevraagd mijn mening, niet direct op de bok te zitten en als ik me irriteer eerst afvragen waar de irritatie vandaan komt en hoe op te lossen.

E-sales manager V/40

Gepubliceerd: 09 september 2016

Ik ben toe aan een volgende stap en wil leren mij beter te profileren. Mijn toekomstverwachtingen moet ik meer helder krijgen. Ik zou assertiever willen zijn en mij meer willen openstellen. Ik zal niet zomaar iets roepen. Ik moet over dingen soms echt nadenken. Ik houd graag de controle en ben (te) streng voor mijzelf. Ik wil graag strategie bepalen, koers uitzetten en iets neerzetten.

Inkoper V/35

Gepubliceerd: 08 september 2016

Mijn vraag: Van ratio naar gevoel en loskomen in de avonden en weekenden van mijn werk.

Tineke kan ontzettend goed luisteren en doorvragen. Ze laat je nadenken en stilstaan bij dingen die in jouw belevingswereld vanzelfsprekend zijn – hetgeen niet zo hoeft te zijn. Tineke durft ook kritisch te zijn en kan door haar manier van vragen disfunctioneel gedrag blootleggen, zonder dat dit onveilig of naar aanvoelt. Ik heb aan de coaching  heel veel gehad.

Commercieel manager M/52

Gepubliceerd: 27 augustus 2016

Ik was totaal onverwachts minder goed beoordeeld. Ik heb last van de druk en onzekerheid die dit opleverde zowel fysiek als geestelijk. De coaching heeft me goed geholpen miinder cynisch te zijn.

Product strategy manager V/34

Gepubliceerd: 22 februari 2016

Coaching heeft me geholpen mijn krachten in te zien en te erkennen. Meer op gevoel te acteren wanneer het gaat om zakelijke of carrière gerichte vragen. De verwachtingen tov mijn presteren te relativeren. Het ‘je mag er zijn principe’ na te leven.

HR manager M/48

Gepubliceerd: 07 oktober 2015

Ik benader mezelf, maar ook collega’s, vrienden en familie nu anders. Ik stem af en verpersoonlijk zaken veel minder. Het geeft me meer rust en de mogelijkheid om zaken van “bovenaf” te bekijken, i.p.v. te verzanden in emotie en aannames.

Ook al ben ik niet helemaal vrij van de angst weer een burn-out te krijgen ik weet wat de signalen zijn en vraag nu eerder om hulp.

Portfolio beleggings manager M/42

Gepubliceerd: 02 juni 2015

De coaching heeft mijn werkwijze veranderd. Namelijk verbetering in afstemmen/time management, prioritiseren. Meer mijn eigen mening laten gelden, meer ‘het naadje van de kous’ willen weten.Meer plezier in het werk, meer structuur, verbeterde communicatie/afstemming, verbetering van mijn output.

Verandermanager V/50

Gepubliceerd: 29 januari 2015

Ik heb goed inzicht gekregen in mijn patronen en handvatten om mijn gevoeligheid voor hiërarchie te doorbreken. Ik ben minder afhankelijk geworden van de mening van anderen over wanneer ik mijn werk en wat ik oplever goed genoeg vind. Ik heb meer vertrouwen gekregen in mijn eigen kunnen.

Manager PR V/42

Gepubliceerd: 26 november 2014

Ik haal veel voldoening uit mijn werk maar ik heb teveel op mijn bordje. Ik kan heel moeilijk nee zeggen. Ik zie steeds nieuwe kansen en mogelijkheden. Daardoor ben ik wel teveel met mijn werk bezig. Ik denk steeds als ik maar een team heb en meer handjes….

Inkoper M/51

Gepubliceerd: 06 oktober 2014

Ik wil vitaal blijven en midden in het leven staan. Ik zou veerkrachtiger willen zijn en wil mij waardevol voelen. Ik wil werken aan meer diplomatiek gedrag en communicatie.

Senior international recruiter V/42

Gepubliceerd: 29 augustus 2014

Ik ben me nu veel bewuster van ingesleten patronen ( controlling/ overachievement) en een aantal overtuigingen, die niet altijd functioneel zijn. Ik probeer nu aannames te vermijden en verwachtingen te toetsen.

IT analyst M/41

Gepubliceerd: 11 februari 2014

Ik heb aan de hand van deze coaching geleerd meer vertrouwen te hebben in mijn eigen kunnen & capaciteiten en me niet meer zo snel als ondergeschikt op te stellen. Dit is gebeurd door beter te begrijpen en in te zien waarom ik dit gedrag vertoon.

Business development directeur V/40

Gepubliceerd: 11 januari 2014

In de coaching hebben we veel praktijkvoorbeelden besproken van mijnsturende management stijl en daarbij uitgebreid geanalyseerd wat de impact van mijn uitgangspunten en handelen was. Daarbij gaf Tineke mij inzicht en veel handige tips & tricks, waarbij het het eenvoudig werd om het in de praktijk te implementeren.

Teamcoaching

Gepubliceerd: 22 oktober 2013

Deze training gaat op bijna alle onderdelen over mij. Tineke legt al onze persoonlijke leerdoelen meteen op tafel.

Product manager V/42

Gepubliceerd: 22 oktober 2013

“Ik wil onderzoeken of ik verder wil in leidinggeven en of ik mij verder wil ontwikkelen als professional. De combinatie blijkt nu minder goed bij mij te passen. Ik voel me onrustig en pak (te) veel tegelijk op. Ik wil leren keuzes te maken en prioriteiten aan te geven zonder dat ik twijfel. Ik word door deze twijfels belemmerd en wil hier zicht op krijgen zodat ik meer rust krijg en een passende volgende stap kan nemen.

Redacteur V/ 43

Gepubliceerd: 11 juni 2013

Ik wilde coaching omdat ik teveel een drive heb om goed te presteren en te concentreren maar ik vind het lastig om te ontspannen: mijn communicatie, mijn leidinggeven maar ook mijn creativiteit komen  hierdoor in het geding. Ik wilde door de coaching ruimte creëren om me te ontwikkelen om beter te worden zowel in het leidinggeven als vakinhoudelijk. Tineke luistert goed, analyseert en combineert snel. Stelt intrigerende vragen, een opluchting na het geneuzel van de psycholoog.

Proces manager V/39

Gepubliceerd: 10 juni 2013

Ik begrijp dat mijn perfectionisme en onzekerheid mij niet verder zullen brengen. Ik heb geleerd mijn authenticiteit te omarmen

Piloot M/55

Gepubliceerd: 14 april 2013

Mijn werk kost mij de laatste jaren meer energie dan het mij oplevert vooral omdat ik het ervaar als een “moeten” en als een afhankelijkheid. Ik wil dit gevoel veranderen en mijn gedrag als reactie hierop aanpassen. Bijvoorbeeld beter omgaan met ergernissen. Ik wil ook kijken hoe ik mijn loopbaan de komende jaren ga invullen zodat er een betere balans is tussen privé en werk.

Product manager V/37

Gepubliceerd: 14 april 2013

Veel zaken klopten in de coaching:

  • Juiste moment: vruchtbare bodem
  • Gebruik van modellen (PRI, insecure over achiever e.d.) werkt bij mij als communicatiemiddel
  • Persoonlijke klik;  ik voelde me serieus genomen en gerespecteerd
  • Juiste verhouding softe en wat steviger aanpak

Directeur F&C M/ 45

Gepubliceerd: 04 januari 2013

Ik ben minder vermoeid en voel me veel minder overal verantwoordelijk voor. Ik zit na de coaching nog wel midden in het proces van veranderingen van mijn werkwijze. Het is wat mij betreft echt een veranderingsproces.

Development manager V/30

Gepubliceerd: 06 december 2012

Zeker in een periode waarin ik mijzelf sterk aan het ontwikkelen ben en een stap heb kunnen maken naar leidinggeven heeft de coaching mij rust en steun gegeven.

Manager BackOffice M/41

Gepubliceerd: 02 december 2012

“ Ik wil reflectie op mijn vorm van leidinggeven, ik wil me minder laten leiden door de waan van de dag, meer mensgericht dan product- en klantgericht. Ik doe teveel tegelijk. Ik ben een doener en wil meer afstand nemen en het werk lichter/meer ontspannen maken.” De coachingsvraag is goed beantwoord, en mijn inzicht is sterk toegenomen: relativering, meer vanuit eigen kracht werken, overzicht, regie.

Financial controller M/38

Gepubliceerd: 22 oktober 2012

“Ik heb definitief afgerekend en ook zicht gekregen op  onverwerkte emoties uit mijn verleden, die mij buitengewoon gevoelig maakten voor kritiek. Beter zicht gekregen op mijn kwaliteiten en deze ook durf te benoemen binnen het bedrijf. Ik kan het gedrag uit mijn valkuilen beter hanteren.

Facilitair manager V/40

Gepubliceerd: 22 oktober 2012

“Ik wist niet zo goed wat ik van een coach zou kunnen verwachten maar al na het eerste gesprek wist ik dat de confrontatie mij verder zou helpen. Ik had het nodig dat iemand tegen mij zei dat ik mijzelf tegensprak en zo mijn overtuigingen in stand wist te houden. Tineke is duidelijk, zakelijk en zeer betrokken. Ik wilde leren keuzes te maken zonder onzekerheid.

Lijnmanager V/38

Gepubliceerd: 10 juni 2012

Ik had een te lage dunk van mijzelf en wilde meer tevreden zijn met wie ik ben en wat ik doe. Ik heb een sterke behoefte aan erkenning. Ik wil alles erg goed doen, perfectionistisch. Ik kan moeilijk loslaten en daardoor minder genieten. De coaching heeft mij inzicht in mijn talenten en eigenwaarde  gegeven

Marketing Director V/33

Gepubliceerd: 14 april 2012

Ik had behoefte aan reflectie en een kritische kijk op mijn overtuigingen zodat ik beter kan focussen en keuzes kan maken. Ik heb een boeiende verantwoordelijke functie en wil daarin beter leren delegeren en meer vertrouwen op mijzelf zodat ik minder perfectionistisch hoef te zijn. Coaching gaf me inzichten in mijn overtuigingen.

Teamleider M/37

Gepubliceerd: 06 januari 2012

Ik wilde reflectie op mijn vorm van coachend leidinggeven, ik wilde me minder laten leiden door het oordeel van anderen. Ik wilde mij ontwikkelen op mijn persoonlijke effectiviteit en meer afstand nemen zodat ik mij meer kan richten op visie en strategie. Ik wilde mij minder laten leiden door mijn perfectionisme

Hoofd financiele administratie M/45

Gepubliceerd: 29 november 2011

Ik heb geleerd om anders naar mezelf en anderen te kijken. Ik was te directief en kon uit mijn slof schieten. Ook ben ik, mede door het “anders kijken” zelfverzekerder en overtuigender van mijn eigen kunnen geworden. Ik denk dat ik duidelijker ben naar mijn afdeling en collega’s. Ik heb minder verschillende petten op en als ik al een andere pet op heb geef ik dat duidelijk aan.