Loomancoaching

Wat is jouw voorkeur gedrag?

Doe onderstaande Persoonsvoorkeuren test (5 minuten) en lees over je voorkeur gedrag. In welke omgeving kom je wel en niet tot je recht en waarom? Hoe reageer jij bij stress of bij veranderingen? Neem de uitkomst mee naar je coach en vraag wat jouw voorkeurgedrag over je zegt.

De Persoonsvoorkeuren test duidt de verschillende voorkeuren tussen mensen aan. Deze verschillen worden gemeten op vier gebieden:
1. Waar haal je energie uit?
2. Hoe kijk je naar de wereld, hoe neem je informatie tot je?
3. Hoe neem je besluiten?
4. Hoe organiseer jij je leven?

De test is een vragenlijst, over psychologische types, die ontworpen is door 2 psychologen om de theorie van de Zwitserse psychiater Carl G. Jung (1875-1961) toegankelijk en bruikbaar te maken. De test helpt je sterke punten te indentificeren.

Er zijn totaal 16 mogelijke combinaties van de vier paren van tegenovergestelden.
Extraversion (E)- Introversion (I)
Sensing (S) - Intuition (N)
Thinking (T) - Feeling (F)
Judging (J) - Perceiving (P)

VUL DE TEST IN VANUIT JE GEVOEL EN JE PERSOONLIJKHEID NIET VANUIT JE FUNKTIE.

• Alle types zijn waardevol. Er zijn geen goede of slechte types, of ongezonde en gezonde profielen.
• Geen enkele theorie kan de complexiteit van menselijk gedrag volledig verklaren. Individuele types zijn complex, dynamisch en in staat tot uniek gedrag en ontwikkeling.
• Types en typeren is als het categoriseren van verschillende dierensoorten. Het kan enige bruikbare gecorreleerde informatie voortbrengen. Het vertelt ons niets over geschiedenis, complexiteit en dynamiek van de situatie, of niveau van competentie.
• Type voorkeuren en types beschrijven aannemelijk gedrag volgens patronen, geen vast op karaktertrekken gelijkend gedrag. Jouw type is een werkbare veronderstelling die dieper en rijker onderzoek van jezelf en anderen mogelijk maakt.
• Jij ben de expert. Alleen jij kan nagaan welk type het meest accuraat is.
• Type theorie heeft geen implicaties voor competentie, bekwaamheid, of uitvoering in een gekozen loopbaan, maar is een uitstekende start voor je carrière, interesses, aanleg en keuzes.
• Ieder van ons heeft de mogelijkheid om juist te reageren op de eisen van een situatie, zelfs als daarvoor gedrag nodig is dat tegenovergesteld is aan je type.

 

  Extraversion (E) versus Introversion (I)
Stap 1. Bepaal de eerste letter van je type, E of I met behulp van onderstaande keuzes.
Een ieder van ons kan functioneren in de buitenwereld van mensen, activiteiten en dingen en in de binnenwereld van ideeën, gedachten en fantasie. Echter, de meeste mensen hebben de voorkeur voor het één of het ander, en krijgen hun energie meer van het één dan van het ander.

  Extraversion (E)   Introversion (I)
Doen eerst, denken later Denken eerst, doen later
Krijgen meer energie door op elkaar inwerken Krijgen meer energie alléén
Gemotiveerd door mensen/dingen Gemotiveerd door ideën/fantasiën
Genieten van groepen mensen Verkiezen één-op-één gesprekken
Praten Denken
Luisteren naar iemand Luisteren naar wat niet vermeld is
Eten koken; koffie maken Boeken lezen
Lost een probleem actief op Overdenkt een probleem
Interactie Reflectie
Veelheid aan relaties Diepzinnige relaties
Willen deelnemen Willen ruimte en tijd voor zichzelf
Verkiezen mondeling werk Verkiezen lezen en lezingen
Gebruiken vallen en opstaan vol vertrouwen Overdenken voor actie nemen
Denken hardop Denken in stilte
Makkelijk afgeleid Hebben een goede concentratie
Sociaal, veelzeggend Op zichzelf, rustig
De eerste letter van je type
Extraversion (E) Introversion (I)
 Sensing (S) versus Intuition (N)
Stap 2. Bepaal de tweede letter van je type, S of N met behulp van onderstaande informatie.
De "Sensing" voorkeur verwijst er naar dat we via onze vijf zintuigen waarnemen, de feiten en concrete details.
De "Intuition" voorkeur verwijst naar de mogelijkheden, implicaties en betekenissen ingegeven door de zintuiglijke data.
Een ieder heeft de capaciteiten om beide soorten van informatie te genereren en gebruiken, maar het cruciale onderscheid is welke soort data we het meeste vertrouwen en waar we het meeste op afgaan.
  Sensing (S)   Intuition (N)
Feiten Verbanden en verhoudingen
Praktisch, nuchter Mogelijkheden, implicaties
Categoriseren, organiseren, registreren Begrijpen, interpreteren
Gezond verstand Creativiteit
Concrete feiten Vertrouwen hun ingevingen
Trots op praktisch Trots op vindingrijkheid
Continuïteit en traditie Nieuwe, verbeterde manieren om iets te doen
Details, specifiekheden Het overzicht
Zakelijke taal Wijdlopige gedachten
Zien wat er is; ervaring Zien wat het kan zijn; nieuwigheid
Meer op het heden gericht Meer op de toekomst gericht
Waarnemen met vijf zintuigen Zien patronen en mogelijkheden
Letterlijke interpretatie Onderliggende gedachte
Stap-voor-stap Fantasiesprongen
Hoofdpunten, duidelijke richtlijnen Ingevingen, vlagen van inzicht
Vragen wie, wat, wanneer en waar? Vragen als eerste "waarom"
De tweede letter van je type
Sensing (S) iNtuition (N)

 Thinking (T) versus Feeling (F)
Stap 3. Bepaal de derde letter van je type, T of F met behulp van onderstaande informatie.
Thinking (T) en Feeling (F) verwijzen naar onze voorkeuren hoe we beslissingen nemen. "Thinkers" nemen hun beslissingen op een rationele, logische, onpartijdige manier, gebaseerd op wat zij geloven wat eerlijk en correct is door voorgeschreven regels van gedrag. "Feelers" nemen hun beslissingen op individuele basis, op een subjectieve manier op wat zij geloven goed is binnen hun eigen waarde systeem. Een ieder heeft de capaciteiten om op beide manieren beslissingen te nemen, maar de meeste van ons vertrouwen meer op één van de twee voorkeuren.

  Thinking (T)   Feeling (F)
Analytisch, logisch, onpersoonlijk Empathie, sympathiek
Zoeken naar waarheid, gerechtigheid Streven naar harmonie, overeenstemming
Rechtvaardigheid en eerlijkheid Mededogen en barmhartigheid
Eerlijk en direct Diplomatiek
Bedachtzaam Gevoelig
Koel en gereserveerd Warm, vriendelijk, emotioneel
Willen presteren Willen gewaardeerd worden
Doen wat juist is Behagen anderen
Overwegen wat eerlijk en rechtvaardig is Overwegen menselijke waarden en motieven
Stellen logische volgorde op prijs Stellen goede gevoelens op prijs
Sceptisch Vertrouwend
Oorzaak en gevolg Omgeving en overweging
Objectieve criteria Subjectieve criteria
Standvastig zijn Flexibel zijn
Principes Waarden
Wetten en regels Verzachtende omstandigheden
Systematische conclusies Emotionele overtuigingen
De derde letter van je type
Thinking (T) Feeling (F)

 Judging (J) versus Perceiving (P)
Stap 4. Bepaal de vierde letter van je type, J of P met behulp van onderstaande informatie.
Of "Judging" of "Perceiving" is gewoonlijk de manier waarop we met de buitenwereld omgaan."Judgers" houden van plannen, organiseren, voorbereid zijn, beslissingen nemen, en voltooien dingen op tijd. Zij komen snel in actie. "Perceivers" besteden meer tijd aan het opnemen van informatie, flexibel en open blijven voor nieuwe ervaringen. Zij stellen beoordelen, evalueren en beslissingen nemen uit.

  Judging (J)   Perceiving (P)
Serieus en formeel Speels en nonchalant
Tijdsbewust Zonder tijdslimiet
Houden van plannen maken Houden van flexibel blijven
Eerst werken, later spelen Eerst spelen, later werken
Houden van projecten afronden Houden meest van projecten starten
Besluiten en plannen Ongedwongen en onbeslist
Beslissend Onbevooroordeeld
Georganiseerd en gepland Verzetten zich tegen afronding; vragen meer
Controleren en regelen Aanpassen en veranderen
Ordelijk, voorspelbaar Spontaan
Eén ding/project tegelijk Veel dingen/projecten tegelijk
Plan vooruit. Op tijd voltooien Geneigd zijn om uit te stellen
In kannen en kruiken In afwachting van
Het leven leiden Het leven laten gebeuren
Begin nu Afwachten
Weten waar je staat Ontdekken zoals het gaat
De vierde letter van je type
Judging (J) Perceiving (P)

Jouw 4 Persoonsvoorkeuren Letters

       

ENFP | INFP | ENFJ | INFJ | ISTJ | ESTJ | ISFJ | ESFJ | ENTP | INTP | INTJ | ENTJ | ESTP | ISTP | ISFP | ESFP

Schrijf je in voor blog updates