Loomancoaching

Deze 4 daagse training heeft als doel het zelfsturend vermogen en autonoom leiderschap van managers te bevorderen. De persoonlijke competenties op het gebied van coachend leidinggeven, oordeelsvorming en organisatiesensitiviteit worden als uitgangspunt genomen . 

Deze workshop is voor organisaties of diensten die zich meer moeten gaan professionaliseren. Dit houdt in dat er door de managers en professionals zakelijker en efficienter gewerkt moet gaan worden; denkend vanuit opdrachtgevers, omzetten, concurrenten, urenregistratie en rendement. De medewerker als consultant/adviseur met de juiste balans tussen opdrachtgever en dienst. Deze trainingen hebben als doel de medewerkers te ondersteunen met hun bovengenoemde professionalisering slag.

Coaching op inspiratie en effectiviteit voor drukke vrouwelijke managers. Stel een groep samen van 8 personen en wij organiseren een 1 of 2 daagse.

Vanaf februari 2009 organiseren wij maandelijks, voor managers en professionals van verschillende bedrijven coaching sessies met diverse thema’s. Deze Masterclass Zelfontwikkeling is voor iedereen die al eerder coaching gehad heeft en toe is aan een vervolg. Evaluaties 2008
Flyer Masterclass

De groepsanalyse
Mijn ervaring met groepen in verandering is dat een werkdruk analyse in een groep, boven bijvoorbeeld een enquête, erg zinvol is. Deze analyse moet gestructureerd worden uitgevoerd. Ik gebruik hiervoor een eigen ontwikkelt model. De uitkomsten leiden tot reële acties die een verandering t.a.v. werk en gedrag teweeg brengen. Hierdoor wordt de werkdruk verminderd en daarmee het allerbelangrijkste, het werkplezier vergroot.